Vakantiehuisje Marlot
Vakantie in het hart van Giethoorn

Algemene voorwaardenVakantiehuisje Marlot d.d 9-1-2024


Toepassing: Vakantiehuisje Marlot Binnenpad 25a 8355BP te Giethoorn


Deze Algemene Huur Voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning Vakantiehuisje Marlot, staande en gelegen aan Binnenpad 25a, 8355 BP te Giethoorn in Overijssel Nederland.

In deze Algemene Huur Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met Verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.
Deze Algemene Huur Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
Van deze Algemene Huur Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

RESERVERING
Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 25 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig
Voorwaarden:

1. VERHUUR EN HUUR
a. Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur betreffende een vakantiehuis, gelegen in Giethoorn, verder te noemen “het gehuurde”
De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
b. Met inventaris volgens gespecificeerde lijst, die aan dit contract is toegevoegd
c. Het gehuurde mag door niet meer dan 5 personen worden bewoond. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
d. In het gehuurde zijn maximaal 3 huisdieren toegestaan, in overleg kan hiervan afgeweken worden.
e. De huurprijs wordt bekend gesteld op de website www.vakantiehuisje-marlot.nl
f. De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakantiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris, zoals deze is beschreven in bijlage I en inclusief gebruik van wifi, gas/water/licht, bedlinnen (dekbedden, kussens, dekbedovertrekken en (hoes-)lakens, bedlinnen en keukenlinnen (theedoeken) voor maximaal 4 personen.
g. Niet inbegrepen in de huurprijs zijn extra beddengoed, handdoekenpakket of extra keukenpakket, toeristenbelastingen en eventuele huisdier(en).
h. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.
i. Het geven van feesten e.d. in het gehuurde is niet toegestaan.

2. VERBLIJF IN HET VAKANTIEHUISJE MARLOT
• Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15.00 uur gebruikmaken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient het vakantiehuis uiterlijk om 10.30 uur te hebben verlaten. Afwijkende tijden in overleg, op basis van beschikbaarheid  
• Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden. Geen peuken in de tuin gooien. Hiervoor wordt €25,- van de borg ingehouden.
• Buiten mag geen open vuur d.m.v. een vuurkorf  o.i.d. worden gemaakt.
• Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.
• Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
• Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 4 personen (zie ook richtlijnen Rijksoverheid ivm Covid-19) is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. Visite overdag is toegestaan.
• Het vakantiehuis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken, hiervoor geldt het volgende: De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd (i.v.m. illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald. Als het signaal niet sterk genoeg is, is de verhuurder niet aansprakelijk.

3. NAAM / NAMEN REISGENOTEN:
Een lijst met namen en adressen van het gezelschap wordt bij aankomst overhandigd aan de verhuurder (t.b.v. de door gemeente Steenwijkerland verplicht gestelde verblijfsadministratie).

4. FINANCIËN
– De aanbetaling (30% van de huurprijs) dient uiterlijk 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Het restant uiterlijk 4 weken voor aankomstdatum.
– Een eindschoonmaak aan het einde van het verblijf; is bij de huur inbegrepen.

– Een waarborgsom (zie artikel 5 hieronder) van € 100,-; deze dient eveneens vóóraf te worden gedaan. Deze gaat mee in de berekening. 

 

Fout berekende prijzen door huurkalender kunnen worden gecorrigeerd door de eigenaar. Bij reservering via Heerlijke huisjes, gelden die voorwaarden.

5. WAARBORGSOM
De verhuurder zal na het einde van het verblijf de waarborgsom terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is (zie artikel 2, 4 en 8). (uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de huurperiode)

6. ANNULERING
Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.
– Bij annulering binnen 24 uur na boeking  zijn er geen kosten aan verbonden
– Bij annulering tot de 42e dag vóór de begindatum van de huurperiode, blijft hij 30% van de huurprijs verschuldigd
– Bij annulering vanaf de 42e dag tot 28e dag tot aan de begindatum van de verhuurperiode 60%
– Bij annulering vanaf de 28e dag tot aan de begindatum van de verhuurperiode 90 %.
– Bij annulering op de begindatum of later bedragen de annuleringskosten 100%.

7. VERPLICHTING VERHUURDER
Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

8. VERPLICHTINGEN HUURDER
Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Bij het laten liggen van hondenpoep, peuken in de tuin volgt een inhouding op de borg van €25,-

9. SCHADE
Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

10. KOSTEN HERSTEL
De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan de verhuurder.

11. WANPRESTATIE VERHUURDER
Indien de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft huurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft de huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Als huurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan de verhuurder mee te delen. De verhuurder zal in dat geval de huurprijs geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aard en de duur van de wanprestatie, onmiddellijk terugbetalen. Huurder behoudt het recht op schadevergoeding.
Hierbij wordt opgemerkt, dat verhuurder niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil (met name: RIVM-maatregelen ivm Covid-19). Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, tuinbedrijven enz.
Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis ten gevolge van de vertraging.

12. WANPRESTATIE HUURDER
Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt, heeft de verhuurder het recht om nakoming en / of schadevergoeding te eisen.
Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Wanneer de verhuurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan huurder mee te delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.

13. WIJZIGINGEN
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding

14. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze Algemene voorwaarden en/of overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Disclaimer:
Vakantiehuisje Marlot  kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld (of aansprakelijkheid aanvaarden) voor de gedragingen van haar huurders ten aanzien van de door de overheid gestelde Corona-maatregelen en voor de mogelijkheid dat haar huurders blootgesteld worden aan een eventuele Coronabesmetting.


Bijlage I
Beschrijving van de (vaste) inventaris vakantiehuis.
Tuin:1 eettafel  4 stoelen, 1 extra tuinstoel met kussen en een relaxfauteuil
Woonkamer: 1 bank 2 fauteuils met schapenvachten, 4 sierkussens, 4 dekentjes, 1 kruk, 1 poef, 2 tafeltjes, 1 tv kast met 1 TV + afstandsbediening CI Module, vloerkleed, 3 staande lampen, decoratie
Keuken: 1 eettafel, 4 stoelen, rond vloerkleed, afzuigkap, inductiekookplaat, bonenkoffiezetmachine op een karretje, waterkoker, diverse potten en pannen, serviesgoed, placemats, 1 staande lampen, decoratie. Hal Sauna, vaatwasser, koelkast met vriesvak,  kapstok,  dyson stofzuiger, dweil, bezem, stoffer en blik, emmer, droogrek. Tweepersoons slaapkamer op de begane grond: 2 x eenpersoonsbed en 2 krukjes, 2 lampjes, spiegel

Tweepersoons slaapkamer eerste verdieping: 2 x eenpersoonsbed, 2 nachtkastjes  met lampjes, 1 bank, campingbed, kinderstoel, bureau met draaistoel en spiegelel
Contact:
Badkamer: douche/toilet en wastafel met spiegel, make up spiegel


M. Treep
Binnenpad 25 
8355BP Giethoorn

Tel: 06-38514764

info@vakantiehuisje-marlot.nl